Sodybos, viešbučiai, apartamentai
Paieška ir rezervavimas

Naudojimosi sąlygos


Lankytis UAB „Web cats“ (toliau - Web cats) priklausančioje interneto svetainėje katinodienos.lt (toliau - Svetainė) ir naudotis joje esančia informacija leidžiama tik sutikus laikytis žemiau pateikiamų sąlygų (toliau - Sąlygos). Naudojimasis Svetaine reiškia, jog besąlygiškai sutinkate su visomis minėtomis Sąlygomis.

1. Svetainėje esanti informacija yra paimta iš šaltinių, kuriuos Web cats laiko patikimais. Šioje Svetainėje pateikiama informacija yra periodiškai atnaujinama. Web cats neteikia jokių garantijų, jog informacija, pateikiama šioje Svetainėje yra išsami, atnaujinta ir be klaidų. Ji gali būti pakeista arba pašalinta iš Svetainės be išankstinio įspėjimo. Web cats neteikia jokių garantijų, kad ši Svetainė ir joje teikiamos paslaugos, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

2. Web cats jokiais atvejais neatsako už jokius nuostolius, kokie jie bebūtų, įskaitant tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl lankymosi šioje Svetainėje ar jos naudojimo taip pat šioje Svetainėje esančios informacijos naudojimo ir paskleidimo.

3. Šioje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų turimomas ir/arba kontroliuojamas svetaines. Web cats neprisiima jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį.

4. Visi duomenys, kuriuos pateiksite šioje Svetainėje, bus laikomi konfidencialia informacija, kurios Web cats neatskleis jokiai trečiai šaliai, nebent tai būtų reikalinga Web cats paslaugų teikimui.

5. Svetainei ir Sąlygoms taikoma bei jos yra aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šiomis Sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai.

Visos svetainėje katinodienos.lt skelbiamos informacijos autoriaus teisės, bei visa kita su šiame tinklapyje teikiamomis paslaugomis susijusi intelektinė nuosavybė priklauso Web cats, jei nenurodyta, kad tokios teisės priklauso trečiajai šaliai. Svetainės naudotojams leidžiama peržiūrėti, atsispausdinti publikuojamą turinį ir naudoti jį asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Be išankstinio raštiško mūsų sutikimo draudžiama kopijuoti, perdirbti, pritaikyti ar kitaip naudoti svetainės turinį ar jo dalis.